Asiakkailla on mahdollisuus luoda käyttäjätili tähän verkkokauppaan, mikä tarkoittaa sitä, että rekisteröitymistilanteissa verkkokauppa kerää ja tallentaa käyttäjien tietoja. Kerätyn informaation tarkoituksena on tuottaa parempaa palvelua. Henkilötietojen käsittelystä on aina laadittava rekisteriseloste.

Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Samaan rekisteriin voi kuulua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäviä tietoja sekä esimerkiksi paperisella lomakkeella olevia tietoja, jos näitä kaikkia tietoja käytetään rekisterinpitäjälle kuuluvan saman tehtävän hoitamisessa. Jos palvelua käytetään tietoverkossa, rekisteriseloste tulee liittää verkkopalvelun yhteyteen.

Rekisteriseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan jne. Rekisteriselosteen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä säädetään henkilötietolain (523/1999) 10 §:ssä.REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1      Rekisterin nimi

Oivalluspolku terapia ja ohjauspalvelu verkkokaupan jäsenrekisteri

2      Rekisterinpitäjä

Verkkokauppa Oivalluspolku           

2.1          Rekisteriasioista vastaava henkilö

 heidi@oivalluspolku.fi                                                                     

3      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Esimerkki:

Rekisterin tarkoituksena on kerätä  kauppaan kirjautuneista asiakkaista lain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut verkkokaupan toimintaa varten tarpeelliset tiedot. n. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4      Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina lain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi yhteystiedot ja tallentaa informaatiota verkkokauppaostoksista.

 

5      Rekisterin tietolähteet

Oivalluspolku terapia ja ohjauspalvelu verkkokauppa

6      Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta verkkokaupan ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7      Rekisterin suojauksen periaattee

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Verkkokaupan tarjoajan/ylläpitäjän (Mycashflow) valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella ja se vastaa tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
 
8      Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9      Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.